NONAMAFOTONIPNIDNGELAR DEPANGELAR BELAKANG
1Abdul Kadir Bubu1978042820060410030028047808-S.H., M.H.
2Ahmad Mufti1971091920031210020019097109-S.H., M.H.
3Ainurrafiqa Pelupessy---S.H., M.H.
4Amirudiin Umasangadji1960070620060410020006076013-S.H., M.H.
5Amriyanto1979090220081210010002097903S.H., M.H.
6Amin Muhammad1975071220021210020012077503S.H., M.H.
7Anshar1983090420081210020004098301DrS.H., M.H.
8Arisa Murni Rada1985032620081220020026038501-S.H., M.H.
9Aslan Hasan1982040520080110100005048204-S.H., M.H.
10Bambang Daud1981080320050110020003088101-S.H., M.H.
11Basto Daeng Robo198904262019031011S.H., M.H.
12Dahlai Hasim1979042720060410020027047906S.H., M.H.
13Dewi Suyatni1979042720060410020027047906S.H., M.H.
14Didith PraharaS.H., M.H.
15Fahria1974050220050120010002057404S.H., M.H.
16Faisal1983030820081210010008038303S.H., M.H.
17Faissal Malik1970040520021210010005047006DrS.H., M.H.
18Fatmah Laha1963122420021220010024126310S.H., M.H.
19Fathurrahim198712062019031014-S.H., M.H.
20Fauna Alwy1972062420031220010024067205S.H., MITL (Hon).
21Gunawan A. Tauda1983102520140410010025108302S.H., LL.M.
22Hardina S.H.,M.H.
23Hendra Karianga1215106301DrS.H., M.H.
24Husen Alting1972030620011210010006037203Prof.DrS.H., M.H.
25Hidayatussalam1980073020050110030030078003S.H., M.H.
26Irham Rosyidi1961082019860310190020086111DrS.H., M.H.
27Iyam Irahatmi Kaharu1976022120021220010021027601S.Ag., M.H
28Jamal Hi. Arsad1969081620021210010016086904S.H., M.H.
29King Faisal Soleman1982040620050110010006048202DrS.H., M.H.
30Lukman1980050220101210010002058006S.Hi., LL.M
31M. Asyikin1975101320021210020013107501S.H., M.H.
32M. Basry Hamaya1974113020031210020030117406S.H., M.H.
33Mahmud Hi. Umar1966071620021210010016076604S.H., M.H.
34Mardia Ibrahim1975112520050120020025117510S.H., M.H.
35Margarito Kamis1965042720011210010027046504DrS.H., M.Hum.
36Mariam Amra
37Muhaimin Limatahu1961030920060410010009036108S.H., M.H.
38Muhammad Amin Hanafi1976062820101210020028067607S.H., M.H.
39Muhammad Mufti M. Djafar0027108802S.H., M.H.
40Muhammad Tabrani MutalibS.H., M.H.
41Mulyadi Tutupoho1973030420021210010004037306S.Ag., M.H.
42Nam Rumkel1974061320081210010013067403DrS.Ag., M.H.
43Puji Rahayu Subandi1978042820081220020028047811S.H., M.H.
44Rasti Amalia FaroekS.H., M.H.
45Ridjal Junaidi Kotta1979061320050110100013067902DrS.H., M.H.
46Rusdin Alauddin1973011220060410010012017305DrS.H., M.H.
47Salha Marsaoly1980102320031220010023108002S.H., M.H.
48Salmin Djanidi1977071720021210030017077704S.H., M.Hum.
49Siti Barora Sinay1980062420031220020024068005S.H., M.H.
50Sophian Yahya Selajar1982050820060410010008058201S.H., M.H.
51SudaryantoS.H., M.H.
52Sultan Alwan1973070120021210010001077305S.H., M.H.
53Suwarti1977022820081220010028027701DrS.H., M.H.
54Syaiful B. Ruray1210056101DrS.H., M.H.
55Syawal Abdulajid1966122320011210010023126602S.H., M.H.
56Tri Syafari1969050219930310020002056902DrS.H., M.H.
57Wahda Zainal Imam0902076203DrS.H., M.H.
58Yahya Yunus1971061220050110030012067105S.H., M.H.